Get Adobe Flash player

Webmaster

Sayfanız frame içinde gösterilemesin

Sayfanızın farklı sayfalar içinde frame içinde gösterilememesi için çeşitli yöntemler mevcut.

Eğer Javascript ile frame içinde gösterilmesini engellemek isterseniz; aşağıdaki kodu sayfanıza ekleyebilirsiniz.

<Script language="JavaScript">
<!-- Force all the previous frames off
if (self.parent.frames.length != 0) self.parent.location=document.location.href;
// -->
</script>

Php içinden header fonksiyonu kullanarak frame içinden kullanımı engellemek isterseniz; aşağıdaki gibi daha kısa bir kod ile amacınıza ulaşabilirsiniz.

<?php
header("X-FRAME-OPTIONS: DENY");
?>
Share

.htaccess ile dizin listeleme hizmetini düzenlemek

Bir web dizini içinde index.html dosyası (veya başka bir dizin dosyası) yoksa, bu web sitesinde bir dizine tarayıcı ile girildiğinde, o dizindeki dosyalar listelenir.

Bunu engellemek için genelde apache konfigurasyon dosyasından ayar yapılır. Alternatif olarak, htaccess dosyası kullanılarak da dizin listesi engellenebilir ya da engelleme kaldırılabilir.
Devamını okuyun »

Share

WordPress Revizyon Kayıtlarını Temizlemek

WordPress’te içerik yazarken dikkat ederseniz, yazım esnasında yazılarınızı yedeklediğini (revizyon saklama) görürsünüz. Bu yedekleme daima ayrı bir kayıt olarak yapılır ve veri tabanını inanılmaz bir şekilde şişirir. Güvenlik için iyi olan bu işlem eski bloglarda amacını aşabilir. Sayfanızın yavaşlaması veya yer sıkıntısı gibi sorunlara yol açabilir. Bunun için revizyon işlemlerini aşağıdaki gibi sınırlayabilirsiniz. Devamını okuyun »

Share

WordPress kurulu sayfalarda şifreli altdizin hatası

WordPress kurulu bir sayfanın alt klasörlerinde şifreli alt dizin oluşturmak istediğinizde; Apache web sunucusu, WordPress altındaki .htaccess dosyasını öncelikli olarak uygulamaya aldığı için şifre kontrolü çalışmamaktadır. Benim başıma geldiğinde, hosting servisinin bir sorunu zannetmiştim. Böyle bir sorun ile karşılaştıysanız ufak bir ayarlama ile bu sorunu çözebilirsiniz.

WordPress ana dizini altındaki normal bir .htaccess dosyası aşağıdaki şekildedir.

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress

Sizin .htaccess dosyanız biraz değişik olabilir, ama sorun değil. Soruna yol açan bu kodu aşağıdaki şekilde bir ekleme ile şifreli sayfalarda sorun açmayacak bir koda çevireceğiz.
Devamını okuyun »

Share

PHP ile Türkiye’ye göre zaman ayarı

Hepinizin başına gelmiştir; farklı sunucularda çalıştırdığınız PHP kodları zamanı farklı göstermiştir. Bu sorunun çözümü için, çok pratik 2 satır ile kodlarınızın başında ayar yaparsanız, her sunucuda Türkiye saatini alırsınız.

setlocale(LC_ALL, "tr_TR", "turkish");
date_default_timezone_set("Europe/Istanbul");

Kolay gelsin.

Not : Sorunun çözümünde yardımcı olan Sinan İlyas‘a teşekkür ederim.

Share

PHP session işlemlerinde ekstra güvenlik

Php ile kodlama yaparken, güvenlik için sessionlara belli bir yere kadar güvenebiliriz.  Session işlemlerinde daha fazla güvenliğe ihtiyacımız olduğu durumlarda ekstra güvenlik önlemleri almamız gerekebilir. Çünkü Apache sunucu; aynı IP adresinden gelen her bir bağlantı için tek oturum tutar. Bunun anlamı; aynı IP adresinden giren kişiler, her sunucuya tek bir oturumla girerler. Bu durumda oturum dizisi aşağıdaki gibi bir görünür.

Array([GENEL] => Array([ip] => 127.0.0.1[tarayici] => Mozilla/5.0 ….)) [UYE] => Array([sessionstarttime] => 1267461947))

bu durumda, aynı script iki yerde de kurulmuşsa ve oturumlar aynı isimle başlıyorsa sizin için bir risk olabilir…
Tedbir olarak:
1: session için bir değeri DEFINE edip…
2: değeri md5 ile hash leyebilirsiniz

örnek: define (‘OTURUM’,md5(‘oturum_degeri’);
ve oturum çağırırken bu define değer ile çağırın
$_SESSION[OTURUM] _SESSION dizisi artık aşağıdaki gibi olacaktır:

Array([243ac90d379c414f6e447f9a4e8e4a95] => Array([ip] => 127.0.0.1[tarayici] => Mozilla/5.0 ….)))

Share

Session belli bir süre geçerli olsun

Session belli bir süre geçerli olsun, böylece daha güvenli olsun isterseniz aşağıdaki kod, bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili size fikir verebilir.

<?php
session_start();
$gecerlilik = 1000;
//milisaniye cinsinden sessionin geçerlilik süresi

if(isset($_SESSION['zamanasimi']) )
{
$session_suresi = time() - $_SESSION['zamanasimi'];
if($session_suresi > $gecerlilik)
{
session_destroy();
header("Location: cikis.php");
}
}
$_SESSION['zamanasimi'] = time();
?>
Share

CloudFlare; Nedir, Nasıl Kullanılır

Web sayfanızı farklı lokasyonlarda bulunan sunucularda yedekleyerek, sayfanıza ulaşmaya çalışan her ziyaretçiye, en yakın sunucudan hizmet vermesini sağlayan, ücretsiz (ücretli ek hizmetler de veren) bir servistir. Sayfanıza erişen her ziyaretçi, en yakındaki sunucudan hizmet aldığından, sayfanıza  daha hızlı  erişmektedir. CloudFlare; hizmetinin, sayfa hızını %30 arttırdığını, bant kullanımını da %60 azalttığını tespit etmiş.

Devamını okuyun »

Share

Regular Expressions – Düzenli İfadeler (regex)

Regular Expressions – Düzenli İfadeler

Regex Nedir ?

Regex (ya da Regexp), İngilizce Regular Expressions (Düzenli İfadeler) teriminin kısaltılmış halidir.

Çok kısaca özetlersek: Düzenli ifadeler, bir metnin belli bir formatta olup olmadığını kontrol etmek ve eğer gerekliyse belirli yerlerini ayıklamak için kullanılan desenlerdir.

Regex bir programlama dili değildir. Birçok programlama dili ve platform Regex eşleştirme ve ayıklama desteği sağlasa da programlamayla doğrudan alakalı birşey değildir.
Devamını okuyun »

Share

Php include Türkçe karakter problemi

utf kullanmadığum bir sayfam var
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-9″>
kullanıyorum. Başka bir php dosyasını include ettiğimde o dosya içinde olan fonksiyonlardan dönen Türkçe karakterli mesajlar bozuluyor. Devamını okuyun »

Share